STRUKTUR PENGELOLA


STRUKTUR PENGELOLA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI’AH FAQIH ASY’ARI (STISFA)
SUMBERSARI, KENCONG, KEPUNG, KEDIRI, JAWA TIMUR
MASA BAKTI 2017-2021 M.
  1. DEWAN PEMBINA               
ü  Ketua                                                                   : K.H. Ahmad Zainuri Faqih
ü  Wakil Ketua                                                        : KH. ABi Musa Asy’ari
ü  Sekretaris                                                            : Suhari, S.Ag., M.Pd.I
ü  Anggota                                                               :          
1.    Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag
2.    Dr. KH. Wahib Wahab, M. Fil.I
3.    Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag
4.    Drs. KH. Ahmad Shobiri Muslim, M.Ag
5.    Drs. H. Bahruddin, M.H.I
6.    Drs. Sokhi Huda, M.Ag.
7.    KH. Hadlirin Abdurrohman
8.    Drs. H. Suhamdi
9.    Ishaq Maulana, S.Ag
10.    Suwarno, S.Ag., M.Si
11.    K. Ali Hermadi
  1. DEWAN HARIAN
ü  Ketua                                                                   :   K.H. M. Fatchanuddin Abbas, S.Sos.I., MA
ü  Pembantu Ketua I         
Bidang Kurikulum, Akademik dan SDM           :   Ashari S.Hi., MA
ü  Pembantu Ketua II
Bidang Keuangan dan Administrasi Umum    :   H. Saiful Arif Maslihan
ü  Pembantu Ketua III
Bidang Sarpras dan kemahasiswaan               :   Sholeh Mauludin, SE., M.Si
  1. KEPALA BIRO DAN SEKRETARIS / STAF                       
1.      Ka. TU                                                                  :  Ahmad Fauzi, M.Pd
2.      Ka. AAK                                                               :  Luqmanul hakim, M.Pd
Staf AAK                                                              :  Mohammad Hasyim, SH
3.      Ka.  AKU                                                              :  1. H. Saiful Muklis
                                                                                       2. KH. Muhammad Fadlil
4.      Ka. Kepeg/RT                                                     :  Moh. Yusuf, M.Pd.
5.      ka. LP2M                                                             :  Moch. Azis Qoharuddin, M.HI
6.      Ka. Perpustakaan                                               :  Ahmad Zainuri, S.Pd.I
7.      Ka. K4 Kampus                                                   :  1. Ajib Arzaqin
                                                                                       2. Romadlon
8.      Ka. Jurnal dan LPM                                            :  Ahmad Hafidz Safrudin, M.HI
  1. KEPALA PRODI DAN SEKRETARIS          
1. FAKULTAS SYARI’AH    
a.    Ka. Prodi Ahwal As-Syahsiyah (AS)                        :  Muhammad Ma’mun, M.HI
Sekretaris Prodi Ahwal As-Syahsiyah (AS)            :  Miftahul Arif, M.HI
b.    Ka. Prodi HES                                                            :  Miftahul Huda, M. EI
Sekretaris Prodi HES                                     :  Muhamad Wildan Fawa’id, M.EI
2. FAKULTAS TARBIYAH  
a.   Ka. Prodi PAI                                                  :  Wildan Habibi, M.Pd.I
Sekretaris Prodi PAI                                      :  Ahmad Sodikin, M.Pd
b.    Ka. Prodi PGMI                                              :  Fadhil Akbar, M.Pd.
Sekretaris Prodi PGMI                                   :  Haryadi, M.Pd
c.    Ka. Prodi MPI                                                            :  Dr. Safrudin, M.Pd
Sekretaris Prodi MPI                                     :  A’an Yusuf  Khunaifi, M.Pd
3. FAKULTAS Ushuluddin
a.   Ka. Prodi IAT                                                  :  Komaru Zaman, S.Th.I., M.Ag
Sekretaris Prodi IAT                                      :  Abd. Majid Abror, Sth.I., M.Ag
Kediri, 20 Juli 2017
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Faqih Asy’ari (STISFA)
Ketua
K.H. M. Fatchanuddin Abbas, S.Sos.I., MA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *